Sắp xếp theo
 
Giá:

Cáp mạng


Cable mạng bấm sẵn Cat5 Kingmaster 1.5m

10,000 VNĐ

*
Cáp mạng đã bấm sẵn Kingmaster 1.5m
Cable mạng bấm sẵn Cat5 Kingmaster 3m

15,000 VNĐ

*
Cáp mạng đã bấm sẵn Kingmaster 3m
Cable mạng bấm sẵn Cat5 Kingmaster 5m

25,000 VNĐ

*
Cáp mạng đã bấm sẵn Kingmaster 5m
Cable mạng bấm sẵn Cat5 Kingmaster 10m

35,000 VNĐ

*
Cáp mạng đã bấm sẵn Kingmaster 10m
Cable mạng bấm sẵn Cat6 Unitek 3m

45,000 VNĐ

*
Cáp mạng Cat6 đã bấm sẵn Unitek 3m
Cable mạng bấm sẵn Cat5 Kingmaster 15m

50,000 VNĐ

*
Cáp mạng đã bấm sẵn Kingmaster 15m
Cable mạng bấm sẵn Cat6 Unitek 5m

55,000 VNĐ

*
Cáp mạng Cat6 đã bấm sẵn Unitek 5m
Cable mạng bấm sẵn Cat5 Kingmaster 20m

75,000 VNĐ

*
Cáp mạng đã bấm sẵn Kingmaster 20m
Cable mạng bấm sẵn Cat6 Unitek 10m

75,000 VNĐ

*
CCáp mạng Cat6 đã bấm sẵn Unitek 10m
Cable mạng bấm sẵn Cat5 Kingmaster 25m

95,000 VNĐ

*
Cáp mạng đã bấm sẵn Kingmaster 25m
Cable mạng bấm sẵn Cat6 Unitek 15m

110,000 VNĐ

*
Cáp mạng Cat6 đã bấm sẵn Unitek 15m
Cable mạng bấm sẵn Cat6 Unitek 20m

150,000 VNĐ

*
Cáp mạng Cat6 đã bấm sẵn Unitek 20m
CABLE MẠNG GOLDEN LINK UTP CAT5E PLATINUM

1,090,000 VNĐ

*
Cáp mạng Golden Link UTP CAT5E Platinum dài 305m
CABLE MẠNG GOLDEN LINK SFTP CAT5E PLATINUM

1,335,000 VNĐ

*
Cáp mạng Golden Link SFTP CAT5E.Taiwan. Xanh dương, Dài dây 305m
CABLE MẠNG GOLDEN LINK UTP CAT6E PLATINUM

1,850,000 VNĐ

*
Cable mạng Golden Link UTP Cat 6 Platinum.Taiwan. màu Vàng, dài 305m
CABLE MẠNG AMP Cat5E Chính hiệu

2,130,000 VNĐ

*
Cáp mạng AMP chính hiệu Cat5E, 1 thùng 305m.
CABLE MẠNG GOLDEN LINK SFTP CAT6E PLATINUM

2,150,000 VNĐ

*
Cable mạng Golden Link SFTP Cat 6 Platinum.Taiwan. Màu xanh lá. Dài 305m
CABLE MẠNG AMP Cat5E Chính hiệu chống nhiễu

2,890,000 VNĐ

*
Cáp mạng AMP 5E chính hiệu chống nhiễu thùng 305m
CABLE MẠNG AMP Cat6E Chính hiệu

2,890,000 VNĐ

*
Cáp mạng AMP chính hiệu Cat5E, 1 thùng 305m.
CABLE MẠNG AMP Cat6E Chính hiệu chống nhiễu

4,390,000 VNĐ

*
Cáp mạng AMP Cat 6 A 4FTP 23WG,LSZH,White Thùng 305m