Sắp xếp theo
 
Giá:

Cáp tín hiệu VGA


Cáp VGA 3M Kingmaster

35,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực
Cáp VGA 5M Kingmaster

45,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực
Cáp VGA 1M5 Unitek (Y-C 503A)

45,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực
Cáp VGA 3M Unitek (Y-C 504A)

65,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực
Cáp VGA 1M5 Cao Cấp Ugreen 11630

80,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực.Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB.Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá.Jack cắm mạ vàng 24K.Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt
Cáp VGA 5M Unitek (Y-C 505A)

85,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực
Cáp VGA 3M Cao Cấp Ugreen 11631

170,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực.Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB.Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá.Jack cắm mạ vàng 24K.Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt
Cáp VGA 25M Kingmaster

175,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực
Cáp VGA 5M Cao Cấp Ugreen 11632

210,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực.Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB.Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá.Jack cắm mạ vàng 24K.Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt
Cáp VGA 8M Cao Cấp Ugreen 11640

270,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực.Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB.Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá.Jack cắm mạ vàng 24K.Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt
Cáp VGA 10M Cao Cấp Ugreen 11633

320,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực.Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB.Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá.Jack cắm mạ vàng 24K.Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt
Cáp VGA 12M Cao Cấp Ugreen 11642

370,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực.Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB.Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá.Jack cắm mạ vàng 24K.Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt
Cáp VGA 15M Cao Cấp Ugreen 11634

420,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực.Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB.Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá.Jack cắm mạ vàng 24K.Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt
Cáp VGA 20M Cao Cấp Ugreen 11635

470,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực.Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB.Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá.Jack cắm mạ vàng 24K.Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt
Cáp VGA 30M Cao Cấp Ugreen 11636

640,000 VNĐ

*
Tính năng: Cáp kết nối màn hình, máy chiếu VGA 15pin 2 đầu đực.Chống nhiễu 2 lớp Coax RGB.Lõi đồng nguyên chất chống Oxy hoá.Jack cắm mạ vàng 24K.Vỏ nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt