Sắp xếp theo
 
Giá:

Thẻ Nhớ (Memory)


Thẻ Nhớ Micro SD 4GB No box

95,000 VNĐ

*
Dung lượng: 4GB,Tốc độ: Class 4
Thẻ Nhớ Micro SD 8GB No box

105,000 VNĐ

*
Dung lượng: 8GB,Tốc độ: Class 4
Thẻ Nhớ Micro SD 8Gb Sandisk

120,000 VNĐ

*
Dung lượng: 8GB,Tốc độ: Class 4
Thẻ Nhớ Micro SD 16GB No box

125,000 VNĐ

*
Dung lượng: 16GB,Tốc độ: Class 4
Thẻ Nhớ Micro SD 8Gb Toshiba 48mb/s

130,000 VNĐ

*
Dung lượng: 8GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ Nhớ Micro SD 16Gb Sandisk

145,000 VNĐ

*
Dung lượng: 16GB,Tốc độ: Class 4
Thẻ Nhớ Micro SD 16Gb Sandisk 48mb/s

165,000 VNĐ

*
Dung lượng: 16GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ SD 16Gb Sandisk Ultra 48Mb/s

170,000 VNĐ

*
Dung lượng: 16GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ SD 16Gb Sandisk Ultra 80Mb/s

210,000 VNĐ

*
Dung lượng: 16GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ Nhớ Micro SD 32Gb Sandisk

250,000 VNĐ

*
Dung lượng: 32GB,Tốc độ: Class 4
Thẻ Nhớ Micro SD 32Gb Sandisk 48mb/s

310,000 VNĐ

*
Dung lượng: 32GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ SD 32Gb Sandisk Ultra 48Mb/s

310,000 VNĐ

*
Dung lượng: 32GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ Nhớ Micro SD 32Gb Toshiba 90mb/s

330,000 VNĐ

*
Dung lượng: 32GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ SD 32Gb Sandisk Ultra 80Mb/s

345,000 VNĐ

*
Dung lượng: 32GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ SD 16Gb Sandisk Extreme 90MB/s

370,000 VNĐ

*
Dung lượng: 16GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ SD 32Gb Sandisk Extreme 90MB/s

495,000 VNĐ

*
Dung lượng: 32GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ Nhớ Micro SD 64Gb Sandisk 48mb/s

575,000 VNĐ

*
Dung lượng: 64GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ Nhớ Micro SD 64Gb Toshiba 90mb/s

595,000 VNĐ

*
Dung lượng: 64GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ SD 64Gb Sandisk Ultra 48Mb/s

595,000 VNĐ

*
Dung lượng: 64GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ SD 64Gb Sandisk Ultra 80Mb/s

635,000 VNĐ

*
Dung lượng: 64GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ SD 64Gb Sandisk Extreme 90MB/s

795,000 VNĐ

*
Dung lượng: 64GB,Tốc độ: Class 10
Thẻ nhớ SD 128Gb Sandisk Ultra 80Mb/s

1,170,000 VNĐ

*
Dung lượng: 128GB,Tốc độ: Class 10