Sắp xếp theo
 
Giá:

Đầu Đọc Thẻ(Card Reader)


Card Reader Nắp Bật (10013281)

35,000 VNĐ

.
Micro driver, Smart Media, MultiMedia, Secure Media, Memory Stick, ….
Card Reader SSK SCRS 056

38,000 VNĐ

.
Card Reader SSK SCRS 063

58,000 VNĐ

.
Card Reader CR 608

70,000 VNĐ

.
Compact Flash, Micro driver, Smart Media, MultiMedia, Secure Media, Memory Stick, ….
Card Reader ACROX (CD4)

75,000 VNĐ

.
READER (chỉ đọc thẻ MINI SD)
Card Reader ACROX (CD8)

85,000 VNĐ

.
READER 4IN 1
Card Reader SSK SCRM 010

85,000 VNĐ

.
Card Reader SSK SCRM 029

98,000 VNĐ

.
Card Reader All in one SSK III

110,000 VNĐ

.
Compact Flash, Micro driver, Smart Media, MultiMedia, Secure Media, Memory Stick, ….
Card reader iBuffalo BSCR07U2RD đỏ

299,000 VNĐ

.
Card reader iBuffalo BSCR13EU2WH trắng

349,000 VNĐ

.