Sắp xếp theo
 
Giá:

Cable mạng


Đầu RJ11 (đầu line điện thoại 2 tim)

1,000 VNĐ

.
Đầu RJ45 (đầu line mạng LAN)

1,500 VNĐ

.
Đầu RJ45 GoldenLink đầu line mạng LAN

2,500 VNĐ

.
Cáp mạng Cat5 0332C / 0332E (1m)

2,500 VNĐ

.
Đầu RJ45 bọc nhôm (đầu line mạng LAN)

2,500 VNĐ

.
Cáp mạng Cat 5 B2 Chống nhiễu (1m)

3,500 VNĐ

.
Cáp mạng Cat 6B (1m)

4,000 VNĐ

.
Cáp mạng Cat 6E (1m)

4,200 VNĐ

.
Cáp mạng Cat 6 Chống nhiễu (1m)

5,500 VNĐ

.
Đầu nối UTP

15,000 VNĐ

.
Cáp USB Nối dài 1.5m

15,000 VNĐ

.
+
+ .
+ 0
Cáp USB dùng cho máy in 1.5m

15,000 VNĐ

.
Cáp VGA 1.8m

25,000 VNĐ

.
Cáp USB Nối dài 3m

30,000 VNĐ

.
+
+ .
+ 0
Cáp USB dùng cho máy in 3m

30,000 VNĐ

.
Cáp VGA 3m

35,000 VNĐ

.
Cáp USB -1394

43,000 VNĐ

.
+
+ .
+ 0
Cáp VGA Nối dài 5m

45,000 VNĐ

.
+
+ .
+ 0
Cáp VGA 5m

45,000 VNĐ

.
Đầu chuyển Micro HDMI ra HDMI

50,000 VNĐ

.
Cáp USB Nối dài 5m

55,000 VNĐ

.
+
+ .
+ 0
Cáp USB dùng cho máy in 5m

55,000 VNĐ

.
Cable HDMI 1.5m (V1.4)

55,000 VNĐ

.
Kềm TL 315 bấm đầu mạng

60,000 VNĐ

.
Cáp DVI 1.5m/ 1.8m

60,000 VNĐ

.
Cáp VGA UNITEK 3m

65,000 VNĐ

.
Cáp HDMI 5M (V1.3)

80,000 VNĐ

.
+
+ .
+ 0
Cáp VGA 10m

80,000 VNĐ

.
Cáp Mini HDMI -> HDMI 1.5m

80,000 VNĐ

.
Cáp VGA UNITEK 5m

90,000 VNĐ

.
Cáp HDMI Sony 2M (DLC-HE20HF)(II)

90,000 VNĐ

.
Cable HDMI 3M (V1.4)

90,000 VNĐ

.
Cáp HDMI 5M (V1.4)

95,000 VNĐ

.
Cáp Mini HDMI -> HDMI 3m

100,000 VNĐ

.
Cáp Banana mini HDMi ra HDMI 1.8m

120,000 VNĐ

.
Cáp VGA 15m

138,000 VNĐ

.
+
+ .
+ 0
Cáp HDMI 10m (V 1.3)

140,000 VNĐ

.
Cáp HDMI iBuffalo BSHD2115BK 1.5m

149,000 VNĐ

.
Cáp HDMI 10m (V1.4)

160,000 VNĐ

.
Cáp VGA 20m

170,000 VNĐ

.
+
+ .
+ 0